Sesja nadzwyczajna

SCPR/Aneta Nowak
2017-03-15
Dziś o godzinie 15.00 knurowscy Radni będą obradować w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7.

Rozpatrzą projekty 22 uchwał.

Między innymi zwrócą uwagę na: „projekt dotyczący udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2017 r. na utrzymanie infrastruktury powstałej w ramach „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków UE. Podjęta uchwała umożliwi podpisanie umowy w sprawie udzielenia w 2017 r. pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w kwocie 25 tys. zł na sfinansowanie wydatków stanowiących 1/9 wartości zadania związanego z utrzymaniem infrastruktury powstałej w ramach projektu. Jak również w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Niepodległości, Rakoniewskiego, Szpitalnej, Wilsona, 1 Maja, Koziełka. W przypadku wyrażenia zgody, knurowski magistrat uruchomi procedurę planistyczną. A takie, które są poświęcone zmianom w budżecie miasta na 2017 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej” (www.knurow.pl).

Najbliższa sesja zwyczajna odbędzie się 19 kwietnia br.