Aktualności

Po spotkaniu z Radnymi i Mieszkańcami w Knurowie

Wczoraj knurowskie Stowarzyszenie Cztery Pory Roku ze Stowarzyszeniem 61 z Warszawy zorganizowali spotkanie dla Radnych i Mieszkańców Knurowa.

Zaproszenie na spotkanie

Stowarzyszenie Cztery Pory Roku z siedzibą w Knurowie wraz ze Stowarzyszeniem61 z siedzibą w Warszawie

Sesja

Wczoraj od godziny 15.00 Radni obradowali w sali sesyjnej knurowskiego Ratusza Miejskiego.

List od Sekretarza Miasta

W odpowiedzi na nasze pismo z prośbą o współpracę przy tworzeniu niniejszego serwisu dzisiaj otrzymaliśmy list od Sekretarza Miasta Knurów.

Spotkanie z Przewodniczącym RM

W odpowiedzi na nasze pismo z prośbą o współpracę przy tworzeniu niniejszego serwisu dzisiaj Aneta Nowak – Prezes SCPR spotkała się z Tomaszem Rzepą – Przewodniczącym...

Sesja nadzwyczajna

Dziś o godzinie 15.00 knurowscy Radni będą obradować w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7.

Liczymy na współpracę!

Dzisiaj złożyliśmy pisma do władz miasta Knurów, tj. Adama Ramsa – Prezydenta i Tomasza Rzepy – Przewodniczącego Rady, z prośbą o współpracę przy tworzeniu niniejszego...