Dnia 8 stycznia br.

SCPR/Aneta Nowak
2020-01-09

knurowski radny Jan Furgoł złożył interpelację do Prezydenta Miasta Knurów, a która dotyczy terenu byłego stadionu sportowego w Krywałdzie.