O rekrutacji Wolontariuszy

SCPR/Aneta Nowak
2020-02-09

Stowarzyszenie Cztery Pory Roku (SCPR) z siedzibą w Knurowie (śląskie) potrzebuje do społecznej współpracy (wolontariat) mieszkańców Knurowa w wieku 16+ do następujących zadań (jedna osoba = jedno zadanie) w ramach projektu pn. „Knurów. Mam Prawo Wiedzieć”:

 

1)przygotowywanie postów w ramach Aktualności na fanpage’a i www;

2)publikacja postów na fanpage’u;

3)publikacja postów na www;

4)obserwacja sesji zwyczajnych knurowskiej Rady Miasta;

5)obserwacja sesji nadzwyczajnych knurowskiej Rady Miasta;

6)obserwacja posiedzeń Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów knurowskiej Rady Miasta;

7)obserwacja posiedzeń Komisji Oświaty i Kultury knurowskiej Rady Miasta;

8)obserwacja posiedzeń Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia knurowskiej Rady Miasta;

9)obserwacja posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Porządku i Spraw Socjalnych knurowskiej Rady Miasta;

10)obserwacja posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji knurowskiej Rady Miasta;

11)obserwacja posiedzeń Komisji Rewizyjnej knurowskiej Rady Miasta.

 

Zainteresowane/-i mogą się kontaktować telefonicznie (+48 609 108 694) z Anetą Nowak – Prezes Zarządu SCPR. Wówczas dostaną więcej informacji i/lub załatwią formalności