Konsultacje społeczne

SCPR/Aneta Nowak
2020-03-05

dla knurowskich organizacji pozarządowych odbyły się dzisiaj.
Również aktywnie uczestniczyliśmy!

Zgodnie z zapowiedzią tematu, o którym w lutym br. poinformował knurowski magistrat, to właśnie o tym było w/w spotkanie.

Dziękujemy!